PolVietSym2021

GENERAL INFORMATION

Welcome to the webpage of “The second Poland-Vietnam Symposium on Natural Science, High Technologies and Humanities for Young Scientists” (PolVietSym2021)!

The second Poland-Vietnam Symposium on Natural Science, High Technologies and Humanities for Young Scientists (PolVietSym2021) will be held on November 20-21, 2021 in the hybrid form, i.e. a combination of an onsite and online meeting and an online presentation of every lecture, talk and poster.

PolVietSym2021 is jointly organized by Institute of Physics and Institute of Biology, Pedagogical University of Cracow (PUC), Institute of Agriculture and Environment, Quang Binh University and Institute of Materials Science, Vietnam Academy of Science and Technology in Hanoi, Vietnam.

PolVietSym2021 is a parallel meeting to WVSP2021. Both two meetings are with the similar aim and scheme. The difference is that PolVietSym2021 is mostly based on the bilateral cooperation between PUC and Vietnam and thus it is focusing on the enhancement of such a cooperation.

Poland-Vietnam Symposium on Natural Science, High Technologies and Humanities for Young Scientists was held the first time at the Institute of Materials Science (IMS), Vietnam Academy of Science and Technology (VAST) in Hanoi on 16-18 July, 2018 (PolVietSym2018). The symposium was jointly organized by PUC and IMS-VAST within the scope of the bilateral cooperation between PUC and VAST. After the success of PolVietSym2018, we decided to organize the next meeting in Cracow with the presence of participants from Vietnam. Due to the pandemics, such a plan was not realized.

Due to the possibility of online participation of young scientists from Vietnam, we decide to organize PolVietSym2021, basing on the existing contacts between PUC and Vietnam.

PolVietSym2021 and WVSP2021 are organized in such a way that any participant can be able to switch from one meeting to another. Both two meetings share the same website. The onsite meetings will be at the two lecture rooms close to each other, each with its own online link and with its own email address.

The book of program and abstracts (ISBN  978-83-8084-738-5) has been printed and will be delivered to every presenter.

On behalf of the Organizing Committee of PolVietSym2021
Hoa Kim Ngan Nhu-Tarnawska

E-mail:   polvietsym2021@up.krakow.pl    or      wvsp2021@up.krakow.pl
Webpage: https://wvsp2021.up.krakow.pl/the-second-poland-vietnam-symposium-polvietsym2021

—–

Witamy na stronie  “The second Poland-Vietnam Symposium on Natural Science, High Technologies and Humanities for Young Scientists” (PolVietSym2021)!

The second Poland-Vietnam Symposium on Natural Science, High Technologies and Humanities for Young Scientists (PolVietSym2021; Drugie Polsko-Wietnamskie Sympozjum Nauk Przyrodniczych, Technologii i Humanistycznych dla Młodych Naukowców) odbędzie się w dniach 20-21 listopada 2021. Jest zaplanowana w trybie zdalnym,  jednocześnie w trybie stacjonarnym-spotkanie w Krakowie, w przypadku gdy wszelkie ograniczenia zostaną zniesione.

Sympozjum to jest organizowane wspólnie przez Instytut Fizyki i Instytut Biologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (PUC), Instytut Rolnictwa i Środowiska Uniwersytetu w Quang Binh, oraz Instytut Nauk o Materiałach Wietnamskiej Akademii Nauk i Technologii w Hanoi w Wietnamie.

PolVietSym2021 to konferencja równoległa do WVSP2021. Oba spotkania mają podobny cel i schemat. Jedyną różnicą jest to, że PolVietSym2021 opiera się głównie na dwustronnej współpracy między PUC a Wietnamem i skupia się na wzmocnieniu takiej współpracy.

Sympozjum to odbyło się po raz pierwszy w Hanoi w dniach 16-18 lipca 2018 r. (PolVietSym2018) w Instytucie Nauk o Materiałach (IMS) Wietnamskiej Akademii Nauk i Technologii (VAST) w Hanoi. PolVietSym2018 było organizowane wspólnie przez PUC oraz  IMS-VAST w ramach współpracy dwustronnej pomiędzy PUC i VAST. Po sukcesie PolVietSym2018, postanowiliśmy zorganizować kolejne spotkanie w Krakowie z udziałem uczestników z Wietnamu. Z powodu pandemii plan nie został zrealizowany.

Związku z możliwości udziału zdalnego młodych naukowców z Wietnamu, postanowimy zorganizować PolVietSym2021, w oparciu o dotychczasowe kontakty pomiędzy PUC a Wietnamem.

PolVietSym2021 i WVSP2021 są zorganizowane w taki sposób, aby każdy uczestnik mógł przejść z jednego spotkania na drugie. Oba spotkania mają tę samą stronę internetową. Spotkania na miejscu będą odbywać się w dwóch położonych blisko siebie salach wykładowych, każda z własnym łączeniem dla spotkania w trybie zdalnym i z adresem emailowym.

Do uczestników zostanie wysłana drukowana książeczka (z numerem ISBN) zawierająca program i abstrakty.

W imieniu Komitetu Organizacyjneo PolVietSym2021
Hoa Kim Ngan Nhu-Tarnawska

E-mail:   polvietsym2021@up.krakow.pl    lub      wvsp2021@up.krakow.pl
Webpage: https://wvsp2021.up.krakow.pl/the-second-poland-vietnam-symposium-polvietsym2021